Nr. crt. Nume și prenume Funcția Limba străină cunoscută
1 Dr. Crăiuț Doru Manager

Medic

Engleză

Maghiară

2 Dr. Gabor Rodica Medic Engleză
3 Dr. Vereș Monica Medic Engleză
4 Dr. Lacziko Szidonia Medic Engleză

Maghiară

5 Dr. Pop Carmen Medic Engleză
6 Dr. Lenghel Liviu Medic Germană

Engleză

Maghiară

7 Dr. Nicoară Maria Medic Engleză

 

8 Dr. Puhuș Ciprian Medic Engleză

 

9 Dr. Popa Anca Ioana Medic Engleză

 

10 Dr. Florea Ramona Medic Engleză

Maghiară

11 Sutoo Andrea As. Med. Maghiară
12 Berdea Anca As. Med. Engleza
13 Balla Edith As. Med. Maghiară

 

 

Întocmit,
Ec. Canalaș Marcela
01.09.2017

Share This