p

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

NOTĂ INTERNĂ privind stabilirea setului minim de date solicitate pacientelor in vederea programarii

Aprobat: Manager, Dr. Crăiuț Doru Data: 01.08.2017 Semnătura: ________    NOTĂ INTERNĂ   privind stabilirea setului minim de date solicitate pacientelor in vederea programarii  Vă aducem la cunoştinţă setul minim de date solicitate pacientelor in vederea programarii (programare personala sau telefonica): Numele si prenumele pacientei; Numarul de telefon al pacientei; Numele medicului la care pacienta […]

citește mai mult

CHESTIONAR DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE A PACIENTILOR Ambulatoriul de specialitate Clinica EUCLID Oradea

Prezentul chestionar are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra calităţii serviciilor oferite de către Clinica noastra. Răspunsul Dumneavoastră la fiecare dintre întrebările de mai jos reprezintă o informaţie de preţ, necesară evaluării activităţii noastre. Vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările. Fiţi deschis (ă) şi sincer (ă)! Răspundeţi la întrebări bifând varianta […]

citește mai mult

CHESTIONAR DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE A PACIENŢILOR INTERNATI SPITALIZARE CONTINUA Clinica EUCLID Oradea

Prezentul chestionar este anonim şi are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra calităţii serviciilor oferite de către clinica noastră. Răspunsul Dumneavoastră la fiecare dintre întrebările de mai jos reprezintă o informaţie de preţ, necesară evaluării activităţii noastre. Vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările. Fiţi deschis (ă) şi sincer (ă)! Răspundeţi la […]

citește mai mult

Decizia nr. 14 din 01.11.2016 Privind desemnarea purtătorului de cuvânt / a responsabilului cu comunicarea externă

Managerul S.C. Euclid  S.R.L., dl. Crăiuț Doru, în baza atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe care le are conform fişei postului, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, Decide: Începând cu data de 1 noiembrie 2016 se desemnează ca purtător de cuvânt /  responsabil cu […]

citește mai mult