p

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Decizia nr. 14 din 01.11.2016 Privind desemnarea purtătorului de cuvânt / a responsabilului cu comunicarea externă

Managerul S.C. Euclid  S.R.L., dl. Crăiuț Doru, în baza atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe care le are conform fişei postului, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, Decide: Începând cu data de 1 noiembrie 2016 se desemnează ca purtător de cuvânt /  responsabil cu […]

citește mai mult